Medicinhistoriska museet

Besök museet

Öppettider

Tisdagar och torsdagar kl 13-17

Söndagsöppet kl 13-17 den 2/10, 16/10, 4/12.

Fri entré vardagar. Söndagar 40 kr. OBS: Kortbetalning ej möjlig.

Hitta hit

Adress: Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala. Följ skyltar från Dag Hammarskjölds väg. 

Karta och vägbeskrivning.

UL:s stadsbussar 1, 12 och 20 (hållplats Kronparksgården).

Visningar

Guidad visning kan bokas till veckans alla dagar. Pris: 40 kr/person, minimum 400 kr.

Kontakt

Museichef Eva Ahlsten

Epost: info@mhm.uu.se 

Tel: 018-611 26 10

Årskort

Årskort berättigar till fritt inträde även söndagar. Pris 200 kr. 

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Aktuellt


Söndag 2 oktober kl 13.30-14:15

Björn Lindeke & Bo Ohlson: 

Medicin på kungens skepp. Om fynden ur Regalskeppet Kronans medicinkista från 1600-talet

Ingen föranmälan krävs. Entréavgift 40 kr. Välkommen! Länk till alla föredrag


Utställning

Det okända apoteket – Sjukhusapoteket vid Akademiska sjukhuset 75 år

Utställningen berättar om sjukhusapotekets historia och sjukhusfarmacins utveckling, från en blygsam start på 1940-talet till 2000-talets omfattande verksamhet. 


Morbi infantumNy bok 

Museets senaste bok är Om barns sjukdomar i början av 1800-talet. Professor Pehr Afzelius föreläsningar Morbi infantum (2014)Originaltexten är transkriberad och kommenterad av Hans K:son Blomquist, Ragnar Jonsell och Lars Oreland.

Morbi infantum är en tidigare opublicerad serie föreläsningar om barns sjukdomar och hälsa som hölls i Uppsala 1802. Läraren Pehr Afzelius (1760-1843) var professor i teoretisk och praktisk medicin i Uppsala. Han var en uppskattad lärare, läkare och administrativ kraft i Uppsala. Afzelius betonade vikten av rätt mat och dryck, rörelse och var oerhört kunnig i läkemedlens användning. 


Landstingets medicinhistoriska stipendium 2015

Landstingets medicinhistoriska stipendium 2015, utdelat i mars 2016, tillföll Krister Östlund "för stora insatser som främjat medicinhistorisk forskning och för att ha bidragit till att sprida medicinhistoria till en bredare allmänhet."

Åderlåtning

Fram till mitten av 1800-talet var åderlåtning en sorts universalkur för många  sjukdomar. Anledningen till detta var humoralpatologin, alltså teorin om att sjukdom berodde på obalans mellan fyra kroppsvätskor. Genom att  minska mängden av en kroppsvätska skulle balansen återställas och den sjuke bli frisk igen. På bilden koppninghorn och snäppare.

Apoteksvåg


Precisionsvågar har i alla tider varit ett viktigt arbetsverktyg på apoteken. Fram till 1970-talet bereddes många läkemedel för hand enligt recept. Att väga och mäta upp rätt proportioner var avgörande för att medicinen skulle ha rätt verkan. I museets apotek kan du bekanta dig med många typer av vågar, varav ett par används vid den traditionella tillverkningen av julsenap.

Vad är signaturlära?

I museets apotek finns många historier om läkemedel från förr och nu. Enligt signaturläran, mest känd genom 1500-talsläkaren och naturfilosofen Parcelsus, hade Gud satt sin signatur på läkeväxterna för att människan skulle veta för vilken kroppsdel de skulle användas. Till exempel ansågs valnötter vara bra för hjärnan, bönor för njurarna och citronmelissens hjärtformiga blad nyttiga för hjärtat.