Medicinhistoriska museet

Besök museet

Öppettider

Tisdagar och torsdagar kl 13-17 

Söndagsöppet kl 13-17 den 6/9, 4/10, 25/10, 8/11, 6/12.

Fri entré vardagar. Söndagar 40 kr. 

Hitta hit

Adress: Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala. Följ skyltar från Dag Hammarskjölds väg. 

Karta och vägbeskrivning.

UL:s stadsbussar 1, 12, 20 och 21 (hållplats Kronparksgården).

Visningar

Guidad visning kan bokas till veckans alla dagar. Pris: 40 kr/person, minimum 400 kr.

Kontakt

Museichef Eva Ahlsten

Epost: info@mhm.uu.se 

Tel: 018-611 26 10

Årskort

Årskort berättigar till fritt inträde även söndagar. Pris 200 kr. 

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Aktuellt

Föredrag

6 september kl 13.30-14:15 

Lars Garpenhag: Uppsala hospital ur de intagnas perspektiv. Hospitalspatienters erfarenheter och handlande under det senare 1800-talet

Ingen föranmälan krävs. Fri entré. Välkommen! Länk till alla föredrag


Evenemang

Kulturnatten 12 september

Öppet Hus 15-18 med möjlighet att se museets tillfälliga utställningar Anatomi och dess betydelse för läkarvetenskapen samtRättspsykiatrin i Uppsala

Kulturarvsdagen 13 september 

Öppet kl. 13-16

Apotekaren, hedersdoktorn och farmacihistorikern Stig Ekström 100 år - ett minnessymposium

13:00 Eva Ahlsten, museichef Uppsala Medicinhistoriska museum hälsar välkommen

13:15 Bo Ohlson, apotekare och farmacihistoriker Apotekarsocieteten: Presentation av apotekaren och farmacihistorikern Stig Ekström, Carl Wilhelm Scheeles efterföljare

14.00 Eva Ahlsten: Presentation av apotekaren och museimannen Stig Ekström 


Tillfällig utställningDetalj_Waller_UUB

Anatomins betydelse för läkarvetenskapen

Utställningen vill förklara hur viktig kunskapen om anatomi är för läkarvetenskapen för att till exempel rätt diagnos ska ställas eller för att rätt organ ska opereras. Utställningens utgångspunkt är den förste moderne anatomens, Andreas Vesalius, verk De humani corporis fabrica (1543) med dess detaljerade illustrationer. Utställningens andra del handlar om anatomin i Uppsala och några av dess företrädare, däribland Olof Rudbeck som på 1600-talet upptäckte lymfkärlen och Ivar Sandström som med upptäckten av bisköldkörteln 1887, sägs ha fullbordat människans anatomi.

Utställningen pågår till och med maj 2016


Morbi infantumNy bok 

Museets senaste bok är Om barns sjukdomar i början av 1800-talet. Professor Pehr Afzelius föreläsningar Morbi infantum (2014)Originaltexten är transkriberad och kommenterad av Hans K:son Blomquist, Ragnar Jonsell och Lars Oreland.

Morbi infantum är en tidigare opublicerad serie föreläsningar om barns sjukdomar och hälsa som hölls i Uppsala 1802. Läraren Pehr Afzelius (1760-1843) var professor i teoretisk och praktisk medicin i Uppsala. Han var en uppskattad lärare, läkare och administrativ kraft i Uppsala. Afzelius betonade vikten av rätt mat och dryck, rörelse och var oerhört kunnig i läkemedlens användning. 


Landstingets medicinhistoriska stipendium 2014

Landstingets medicinhistoriska stipendium 2014, utdelat i mars 2015, tillföll Eva Nyström för hennes mångåriga engagemang för bevarande och förmedlande av det medicinska kulturarvet. 

Apoteksvåg

Precisionsvågar har i alla tider varit ett viktigt arbetsverktyg på apoteken.     Fram till 1970-talet bereddes många läkemedel för hand enligt recept. Att väga och mäta upp rätt proportioner var avgörande för att medicinen skulle ha rätt verkan. I museets apotek kan du bekanta dig med många typer av vågar, varav ett par används vid den traditionella tillverkningen av julsenap. 

Vad är signaturlära?

I museets apoteksrum finns många historier om läkemedel från förr och nu. Enligt signaturläran, mest känd genom 1500-talsläkaren och naturfilosofen Paracelsus, hade Gud satt sin signatur på växterna för att människan skulle förstå för vilken kroppsdel de hade verkan. Till exempel ansågs valnötter vara bra för hjärnan, bönor för njurarna och citronmelissens hjärtformiga blad nyttiga för hjärtat.