Nordisk medicinhistorisk kongress i Uppsala 2017

Detalj ur Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum, 1570

Välkommen att anmäla dig till den 26:e Nordiska medicinhistoriska kongressen i Uppsala 31 maj–3 juni 2017. Program, registeringsformulär och mycket mer finns på kongressens webbplats.

Medicinhistoriska föreningen

Program våren 2017

Onsdag 5 april 18.30

Årsmöte och föreläsning 

Eva Nyström: Lars Roberg – en övergångsgestalt mellan stormaktstid och frihetstid

Lars Roberg
Lars Roberg
Litografi av Otto Henrik Wallgren

Lars Roberg (1664–1742) är i dag främst ihågkommen som grundare av Sveriges första akademiska sjukhus och som lärare till bland andra Carl von Linné. Hans insatser sträcker sig emellertid över ett betydligt vidare verksamhetsfält än så. I föredraget presenteras Robergs liv och verk mot bakgrund av den övergångstid han levde under. 

Eva Nyström är idé-och lärdomshistoriker och forskningsredaktör vid utgivningen av Carl von Linnés korrespondens. 

Plats: Medicinhistoriska museet


Fredag 12 maj

Vårutflykt till Vårdmuseet i Västerås 

Uppsala Medicinhistoriska Förenings traditionsenliga vårutflykt går till det nya Vårdmuseet i Västerås samt Enköpings museum. Vårdmuseet i Västerås invigdes så sent som i november 2016. Det har byggts upp och drivs av vår systerförening Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia och vi får nu möjligheten att se resultatet av allt arbete som medlemmar i föreningen lagt ned på sitt museum. Programmet som word-fil

Sista anmälningsdag är fredag den 28 april. Anmälan sker genom att sätta in 300 kr på Uppsala Medicinhistoriska Förenings plusgirokonto 487 44 20 – 5. 

Om Medicinhistoriska föreningen

Uppsala medicinhistoriska förening, som bildades 1984, är en av huvudmännen i Stiftelsen för det Medicinhistoriska museet. Föreningen är en sammanslutning för alla med intresse för medicin- och vårdhistoria i vid bemärkelse.

Vi anordnar föredrag och sammankomster om olika medicinhistoriska ämnen. Vanligen hålls fyra föreläsningar per år, två under vår- och två under höstterminen. En av föreläsningarna under hösten är den s.k. Thorénföreläsningen, som anknyter till den medicinska utvecklingen nu och i gången tid. Vi anordnar också en kortare och en längre utflykt till intressanta historiska platser. Föreningen ger också ut en lokal Medicinhistorisk tidskrift som distribueras till föreningens medlemmar.


Medicinhistoriska föreningens årsskrift

Föreningen ger sedan 2008 ut en årlig lokal Medicinhistorisk årsskrift. I årsskriften finns information om föreningens och Medicinhistoriska museets verksamhet, men även artiklar och recensioner av böcker inom det medicinhistoriska området. Årsskriften distribueras till föreningens medlemmar. Det går även bra att beställa den genom att betala in 150 kr på föreningens plusgirokonto: 487 44 20-5. Uppge Årsskrift samt vilket år på talongen/motsv.

Här kan du se alla årgångar av Medicinhistoriska föreningens årsskrift.

Lämna textbidrag till årsskriften

Redaktionsskommittén för årsskriften, under ledning av Lars-Erik Appelgren, utgörs även av Henry Johansson och Bengt Simonsson som gärna tar emot texter för kommande årsskrift. Bidraget ska nå Lars-Erik, helst i digital form och gärna med någon bild, senast 1 december: lars-erik.appelgren@slu.se

Material i pappersform kan sändas till Lars-Erik Appelgren, Källbovägen 13, 756 46 Uppsala.

Medicinhistoriska länkar

Apotekarsocietetens farmacihistoriska sektion, Stockholm

Medicinhistoriska museet i Göteborg

Livets Museum i Lund

Veterinärmuseet i Skara

Medicinhistoriska museets vänförening, Stockholm

Medical Museion, Köpenhamn

Wellcome Collection, London

Wellcome Library, London

The UCL Centre for the History of Medicine, London

Science Museum- Brought to Life. Exploring the History of Medicine

Bli medlem

Bli gärna medlem Medicinhistoriska föreningen. Detta gör du genom att kontakta skattmästaren Anders Uppfeldt, tel.: 018-150310 eller via anders.uppfeldt@telia.com


Årsavgift

Årsavgift för medlemskap är 200 kronor. Som medlem får du inbjudan till olika föredrag och aktiviteter samt den av Uppsala Medicinhistoriska förening utgivna årsskriften.

Om du dessutom önskar få Svensk Medicinhistorisk Tidskrift tillkommer ytterligare en avgift på 200 kronor, som inkluderar portokostnader på c:a 50 kronor.

Medicinhistoriska föreningens stadgar

Kontakt

Ordförande 
Lars Oreland 018-4714092, 018-309135, 070-6692678

Sekreterare
Urban Josefsson 018-6112610, 0736-937225
urban.josefsson@surgsci.uu.se 

Postadress:
Uppsala Medicinhistoriska Förening, c/o Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala