STOFF – Konst på Medicinhistoriska

Stoff. Konst på Medicinhistoriska

Välkomna till Medicinhistoriska museet i Uppsala och ta del av ett unikt samarbete mellan konst och vetenskap.

Vi är glada att presentera ett projekt som reflekterar över människokroppens existentiella betydelse i en ny, för en konstutställning ovanlig miljö på Medicinhistoriska museet i Uppsala i Ulleråker.

Alla konstverk är integrerade i museets miljö och visas i alla museets avdelningar, från kirurgi och pediatrik till psykiatrihistoria. Videoverk visas (loopas) i föreläsningssalen, och alla konstinstallationer och konstobjekt integreras i museets montrar bland historiska medicinska instrument. 

Bland de verk som visas på utställningen finns Natasha Dahnbergs nya video Caro vero infirma baserad på hennes performance på Museum Gustavianum, Moa Lönns animation Organic compositions, nya skulpturer av Katarina Sundkvist Zohari och objekt av Cecilia Levy och Maria Lewis. Helena Laukkanen och Eva Högberg visar två större installationer.

De flesta konstverk är nyproducerade och har inte tidigare visats i Uppsala.

Utställningen pågår 1 april 2017 – 3 september 2017