Föredrag och aktiviteter på Medicinhistoriska museet

Föredrag söndag 6 maj, 13.30

Lars Oreland: Linné och läkemedel

För Carl von Linné och hans samtida var botaniken tätt sammanlänkad med läkekonsten och kunskapen om växternas medicinska användning var grundläggande. Linné ansåg att en förutsättning för att bli en god läkare var att man var en god botanist. Men vilken roll spelade Linné för moderniseringen av läkemedelsfloran som ägde rum under 1700-talet? Den frågan ställer sig föredragshållaren Lars Oreland.

Linné var professor i teoretisk medicin, vilket omfattade kombinationen botanik och medicin. Han undervisade om läkemedlens egenskaper och författade en Materia Medica (1749). Hur kan Linné exempelvis ha påverkat utarbetandet av den svenska farmakopén, som från 1775 satte den officiella standarden för läkemedelsanvändning och beredning i hela riket under lång tid framöver

Lars Oreland är professor emeritus i farmakologi vid Uppsala universitet och ordförande för Uppsala medicinhistoriska förening och för Medicinhistoriska museets styrelse.

Museet öppet 13-17. Entré 40 kr (föredrag inkl entré till museet). Ingen förbokning krävs, men begränsat antal platser (65 st). 


Torsdag 17 maj kl 17-21

Temakväll: Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus

År 1957 anställdes den förste psykologen vid Ulleråkers sjukhus och redan året efter inrättades ett psykologiskt laboratorium. Psykologernas entré som ny yrkesgrupp inom den svenska psykiatrin kom att medföra många förändringar inom diagnostiken och vården.

Under kvällen berättar Åke Pålshammar och Gunnar Holm om utredningar, tester, behandlingsarbete och forskning som utgjorde den mångskiftande psykologverksamhet som bedrevs vid Ulleråkers sjukhus. 

Program

17.30 Åke Pålshammar: Om Ingmar Dureman: inte bara test. En pionjär inom individens psykobiologi

18:30 Gunnar Holm: Om psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus

Fri entré. Förfriskningar serveras. Arrangör: Alumnföreningen vid institutitionen för psykologi, Uppsala universitet i samarbete med Medicinhistoriska museet.


Lördag 2 juni kl 20-24

Museinatten

Många spännande aktiviteter på Uppsalas museer i försommarnatten. Öppet kl 20-24. Mer info kommer. Program för alla museer kommer att finnas på uppsalasmuseer.se


Föredrag söndag 3 juni, 13.30

Urban Josefsson: Att tonsätta vansinne – Musikaliska gestaltningar av psykisk ohälsa under tre sekel

Hur låter vansinne? Det är en fråga många kompositörer brottats med och svaren de kommit fram till skiljer sig en hel del från varandra. Musikhistorien innehåller ett stort antal kompositioner som är tänkta att illustrera olika former av psykisk ohälsa. I föredraget berättas om några sådana musikstycken, från Robert Johnsons sång O let us howl (ca 1613) till Igor Stravinskijs opera The Rake’s Progress (1951).

Föredragshållaren är museichef för Medicinhistoriska museet och idéhistoriker.

Museet öppet 13-17. Entré 40 kr (föredrag inkl entré till museet). Ingen förbokning krävs, men begränsat antal platser (65 st). 

Se tidigare föredrag