MUSEIDAGEN Filmvisning: After Life – Four Stories of Torture

Mervi Junkkonen

SÖNDAG 11 NOV • MUSEIDAGEN • ÖPPET 12–16 • Fri entré

13.00 -15.00 Filmvisning och konstnärssamtal med Mervi Junkkonen

Mervi Junkkonen visar sin dokumentärfilm After Life – Four Stories of Torture (2011) och berättar om sitt arbete. Filmen blev utgångspunkten för Mervi Junkkonens senare utställningar Good Intentions (2015) och FRAGILE, som nu visas på Medicinhistoriska. After Life berättar om fyra personer som kommit till Finland på flykt undan krig och förtryck. De har alla utsatts för tortyr i sina hemländer vilket har lämnat svåra fysiska och känslomässiga spår. De fyras berättelser vävs ihop till en gemensam berättelse om hur det är att trots allt försöka att leva vidare. 

Filmen är textad på engelska.

After Life – Four Stories of Torture

Regi: Mervi Junkkonen. 58 min. Finland 2011

Dialog på finska, engelska, franska, ryska och spanska. Textning på engelska.

Kebi, Serge, Musa and Hector kommer från olika delar av världen, men de har en sak gemensamt: de har alla blivit torterade i sina hemländer. Mot alla odds överlevde de tortyren och är alla bosatta i Finland. Livet går vidare, men med vissa begränsningar. 

Tortyren har givit svåra efterverkningar. Det har påverkat deras tänkande, självförtroende och sömn. Den tilltagande invandringsfientliga atmosfären i Finland har inte gjort saken bättre. I filmen vävs de fyras historier samman till en gemensam berättelse om hur det är att försöka leva vidare efter tortyr.

---------------------

AFTER LIFE – FOUR STORIES OF TORTURE 

Directed by: Mervi Junkkonen. 58 min. Finland 2011

Dialogue in Finnish, English, French, Russian and Spanish. Subtitles in English.

Kebi, Serge, Musa, and Hector come from different parts of the world, but they have one thing in common: they have all been tortured in their home countries. Contrary to their expectations, they survived the torture and they now all live in Finland. Life goes on, but with certain limitations.

The torture has had a severe impact on them. It has affected their minds, self-esteem and sleep. And the rise of an anti-immigration atmosphere in Finland does not help the situation.

In the film, the stories of the four men are interwoven into a common experience of what it is like to try to live on after being tortured.