Utställningar

Medicin och psykiatri genom tiderna

I museets basuställningar hittar du allt och lite till om läkekonst, medicinberedning och psykiatri genom tiderna. Här finns många tidiga versioner av uppfinningar såsom pulsmätare, pacemaker, EKG, stetoskop. I den psykiatrihistoriska utställningen berättas om livet, vården och arbetet på Ulleråkers sjukhus.

Läs mer


Tillfälliga utställningar 2018

Från psykometri till psykoterapi – Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus

Psykologernas entré som ny yrkesgrupp inom den svenska psykiatrin kom att medföra många förändringar inom diagnostiken och vården.

Läs mer


Att skada och att hjälpa - Krigföring och sjukvård genom historien

Det har i alla tider funnits nära samband mellan krigföringens och sjukvårdens utveckling. När krig har börjat föras med nya typer av vapen har sjukvården varit tvungen att lära sig ta hand om nya typer av skador. Erfarenheter som sjukvårdspersonal gjort under krig har kommit till nytta också inom den civila sjukvården. 

Läs mer