Utställningar

FRAGILE

2018.09.08–2018.12.20

Filmskaparen Mervi Junkkonens konstutställning FRAGILE tar sin utgångspunkt i flyktingars berättelser om trauma, uppbrott och identitet. Den består av en serie videoverk som konstnärligt reflekterar kring de kroppsliga och känslomässiga konsekvenserna av att bära och bearbeta smärtsamma erfarenheter.

Läs mer


ATT SKADA OCH ATT HJÄLPA – Krigföring och sjukvård genom historien

Det har i alla tider funnits nära samband mellan krigföringens och sjukvårdens utveckling. När krig har börjat föras med nya typer av vapen har sjukvården varit tvungen att lära sig ta hand om nya typer av skador. Erfarenheter som sjukvårdspersonal gjort under krig har kommit till nytta också inom den civila sjukvården. 

Läs mer


Basutställningar

Medicin och psykiatri genom tiderna

I museets basuställningar hittar du allt och lite till om läkekonst, medicinberedning och psykiatri genom tiderna. Här finns många tidiga versioner av uppfinningar såsom pulsmätare, pacemaker, EKG, stetoskop. I den psykiatrihistoriska utställningen berättas om livet, vården och arbetet på Ulleråkers sjukhus.

Läs mer