Göra & uppleva på Medicinhistoriska museet

Tisdagar | Möt apotekaren 

Drop in hos apotekaren ca 13.30-16.30 

Museets apotekare demonstrerar, visar och berättar om vad man gjorde på apoteken förr i tiden. Obs ej Valborg 30/4.

Möt apotekaren på tisdagar
Apotekare Anders Uppfeldt demonstrerar vågar

Torsdagar | Ulleråker & psykiatrin – Historia och nutid

Drop in ca 13.15-16.30

Varje torsdag t o m 20/6 finns expertguider på plats i den psykiatrihistoriska utställningen. De berättar och svarar gärna på frågor om Ulleråker, psykiatrins historia och förändring. Obs ej helgdagarna 18/4, 30/5, 6/6.

Uppsala Hospital, målning av Augusta Strömberg
Uppsala Hospital, målning av Augusta Strömberg

Utställningar

ATT SKADA OCH ATT HJÄLPA – Krigföring och sjukvård genom historien

Det har i alla tider funnits nära samband mellan krigföringens och sjukvårdens utveckling. När krig har börjat föras med nya typer av vapen har sjukvården varit tvungen att lära sig ta hand om nya typer av skador. Erfarenheter som sjukvårdspersonal gjort under krig har kommit till nytta också inom den civila sjukvården. 

Läs mer


Basutställningar

Medicin och psykiatri genom tiderna

I museets basuställningar hittar du allt och lite till om läkekonst, medicinberedning och psykiatri genom tiderna. Här finns många tidiga versioner av uppfinningar såsom pulsmätare, pacemaker, EKG, stetoskop. I den psykiatrihistoriska utställningen berättas om livet, vården och arbetet på Ulleråkers sjukhus.

Läs mer