Att skada och att hjälpa – Krigföring och sjukvård genom historien

Det har i alla tider funnits nära samband mellan krigföringens och sjukvårdens utveckling. När krig har börjat föras med nya typer av vapen har sjukvården varit tvungen att lära sig ta hand om nya typer av skador. Erfarenheter som sjukvårdspersonal gjort under krig har kommit till nytta också inom den civila sjukvården. 

Medicinhistoriska museet önskar med denna utställning visa hur intimt sammanflätad historien om hur människor försökt skada varandra är med historien om hur människor försökt hjälpa varandra. Det finns skäl att göra detta just år 2018. Då uppmärksammas inte bara 100-årsminnet av avslutningen av det första världskriget utan även 400-årsminnet av utbrottet av 30-åriga kriget – två av historiens mest förhärjande krig.