Öppet & visningar i höst

Museet är nu åter öppet på tisdagar och torsdagar kl 13-17 med fri entré. 

Följ med på utomhusvisning

På torsdageftermiddagar i september kan du följa med på guidad psykiatrihistorisk vandring  i Ulleåker, läs mer om den på programsidan.

Kontakta oss på 018-611 26 10 om du har frågor inför besöket. 

Välkommen in till oss igen!


Följ oss digitalt

Vi postar evenemang, medicinhistoriska inlägg och filmer i våra digitala kanaler. Följ oss gärna.

Facebook/MedicinhistoriskaMuseet

Youtube/Medicinhistoriska Museet i Uppsala

Livspusten – den konstgjorda andningens historia

Passa på att se den tillfälliga utställningen Livspusten som berättar om andningshjälpens överraskande historia, från bibelns berättelser till våra dagars intensivvårdsrum och livräddningsutbildningar. Livspusten består av en film i föreläsningssalen och en utställning i stora salen, passa på att se dem båda under ditt besök. 

Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium

Lars Oreland
Lars Oreland

Årets mottagare av Region Uppsals medicinhistoriska stipendium är Lars Oreland – professor emeritus i farmakologi och tidigare ordförande för både Medicinhistoriska föreningen och Medicinhistoriska museet. Han belönades av Regionen ”för att under många år ha utfört ett mycket betydelsefullt arbete med att sprida kunskaper om medicinens historia”. Vi vill från museet framföra våra hjärtliga gratulationer till en mycket värdig mottagare av stipendiet!

Ett vanligt år delas stipendiet ut vid Uppsala medicinhistoriska förenings årsmöte, men eftersom det i år ägde rum ditigalt skedde utdelningen den här gången med en förinspelad ceremoni. Föreningens ordförande Torsten Gordh, regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman och mottagaren Lars Oreland hade i förväg träffats på Medicinhistoriska museet, där stipendiet utdelades på coronasäkert avstånd vid en ceremoni som filmades och sedan sändes under årsmötet.

 

Torsten Gordh, Erik Weiman, Lars Oreland
Torsten Gordh, Erik Weiman och Lars Oreland