Medicinhistoriska föreningen

Innehåll:

AKTUELLT

Allmän information

Uppsala medicinhistoriska förening, som bildades 1984, är en av huvudmännen i Stiftelsen för det Medicinhistoriska museet.

Föreningen anordnar årligen föreläsningar i medicinhistoriska ämnen. Vanligen hålls fyra föreläsningar per år, två under vår- och två under höstterminen. En av föreläsningarna under hösten är den s.k. Thorénföreläsningen, som anknyter till den medicinska utvecklingen nu och i gången tid.

Kontakt

Lars Oreland (ordf. tel.: 018-4714092, 018-309135, 070-6692678)

Urban Josefsson (sekr. tel.: 018-6112610, 0736-937225) 
E-post: urban.josefsson@surgsci.uu.se 

Postadress:

Uppsala Medicinhistoriska Förening:

c/o Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala 

Årsskrift

Föreningen ger sedan 2008 ut en årlig lokal Medicinhistorisk tidskrift.

I årsskriften finns information om föreningens och medicinhistoriska museets verksamhet, men även artiklar och recensioner av böcker inom det medicinhistoriska området. Årsskriften distribueras till föreningens medlemmar. Det går även bra att beställa den genom att betala in 50 kr på föreningens plusgirokonto: 487 44 20-5. Skriv Årsskrift 2014 på talongen/motsv.

Lämna textbidrag

Redaktionsskommittén för årsskriften, under ledning av Lars-Erik Appelgren, utgörs även av Henry Johansson och Bengt Simonsson som gärna tar emot texter för kommande årsskrift. Bidraget ska nå Lars-Erik, helst i digital form och gärna med någon bild, senast 1 december. E-postdressen är: lars-erik.appelgren@slu.se

Material i pappersform kan sändas under adressen Lars-Erik Applegren, Källbovägen 13, 756 46 Uppsala.


Program 2016


Onsdagen den 6 april 18.30

Torgny Svenberg: John Arderne och 1300-talets kirurgi

Källmarksalen, Medicinhistoriska museet


Tidigare program

Hans Almquist: Sjukvården under Vegaexpeditionen

Olof Åkerblom: Uppsalas roll i utvecklingen av modern transfusionsmedicin 

2015

Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av Losec

Thorénföreläsning. Ove Hagelin: Andreas Vesalius

Studiebesök på Djursjukhuset, Ultuna

Lars-Erik Appelgren: Peter Hernquist – Den svenska veterinärmedicinens fader

Vårutflykt till Strömsholms slott och "Scheeles minne" i Köping.

Ulf Ellervik: Konsten att njuta av kemi

2014

Anna Lantz: Andreas Vesalius

Thorénföreläsning. Clary Carlson och Ulla Gällstedt Eriksson: Föreningen Uppsala sjuksköterskehem 100 år

Mats Rydén: Sveriges andre professor i medicin, Johannes Franckenius, utnämnd 1628 - en framstående botanist

Anders Ottosson: Gymnastik som medicin

Utflykt till Sätra brunn 

Stefan Swartling Petersson: Akut febersjukdom hos barn. Tio års studier i och med Uganda

Ulf Högberg: Vita rockar och bruna skjortor, nazimedicin och läkare på flykt

2013

Thorénföreläsning. Henry Johansson: Karl Gustaf Lennander och uppsalakirurgin kring sekelskiftet 1900

Magnus Lidén: Guidad tur i Botaniska trädgården

Ove Hagelin: Utflykt till och visning av Hagströmerbiblioteket i Stockholm

Olle Matsson: En dos stryknin. Om gifter och giftmord i litteraturen

Ulf Pettersson: Patientarvsmassan - Läkarens nya kristallkula?

Thomas Ihre: Abraham Bäck - en sjukvårdens och läkarutbildningens nydanare

Gunnar Ahlsten: Folke Bernadottehemmet, numera Folke bernadotte regionhabilitering 50 år - möjligheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

2012

Eva Ahlsten: Visning av jubileumsutställningen "En del av din vardag" om Landstinget i Uppsla län 150 år

Mats O Karlsson: Landstinget i Uppsala läns historia

Sven Widmalm berättar om sin forskning

Utflykt till Dr Westerlunds museum och parkerna i Enköping

Leif Wide: Är kvinnan gravid? Från vetekorn och försöksdjur till den moderna graviditetstesten

Krister Östlund: Visning av medicinhistoriska rariteter ur samlingarna

2011

Professor David Bergqvist: Svensk kärlkirurgi - från Acrel till egen specialitet

Bo Lindberg/Bengt Jonsell: Läkaren, botanisten och författaren Anders Fredrik Regnell

Samarbete mellan Uppsala medicinhistoriska förening, Svenska Linnésällskapet, Upplands nation och Upsala läkareförening

Lars Thorénföreläsningen

Professor emeritus Anders Bárány: Allvar Gullstrand - Svensk fysiograf och nobelpristagare

Lena Milton: Barnmorskeyrkets professionalisering

1:e bibliotekarie vid Carolina Rediviva, FD Krister Östlund: Medicinska rariteter från universitetsbibliotekets samlingar

1:e antikvarie vid Museum Gustavianum, egyptolog Geoffrey Metz: Mumier och vetenskap: En kartläggning av de döda


2010 

Professor emerita Gudrun Nyberg, Göteborg
Några västsvenska barnmorskor vid 1700-talets slut

FD Agneta Emanuelsson
Sjuksköterskeyrkets formativa år runt 1900; inflytandet från Florence Nightingale och Svensk sjuksköterskeförening

Professor Ulf Pettersson
Genetikens och genomikens användning inom sjukvården

FD Jan Eric Olsen

Frithiof Holmgren - fysiolog i brytningstid

2009
Professor Björn Olsen, Uppsala 
Om influensapandemier- en konsekvens av vårt sätt att leva

Professor Otto Cars, Uppsala
Antibiotikans historia: Börjar vi skönja den bakre parentesen?

Lars Thorénföreläsningen.
PO Lundberg, Uppsala
Theodor Billroth och Ferdinand Sauerbruch, de stora pionjärerna i kirurgins historia.

Professor Staffan Ulfstrand, Uppsala. 
Darwins liv och goda idé

Videoinspelningar av gamla programpunkter från 2008 och 2009

Akademiska sjukhuset 300 år - en tillbakablick på den kirurgiska utvecklingen, den 4 mars 2008 Föreläsning av prof. em., Henry Johansson, Uppsala,
Videoinspelning från föreläsningen

2008 års Lars Thorénföreläsning av prof. em., Martin H:son Holmdahl, Uppsala, Om onödiga dröjsmål mellan upptäckt och klinisk användning, den 23 oktober 2008.
Videoinspelning från föreläsningen

2009 års Lars Thorénföreläsning av prof., em. PO Lundberg, Uppsala, Theodor Billroth och Ferdinand Sauerbruch, de stora pionjärerna i kirurgins historia, den 15 oktober 2009.
Videoinspelning från föreläsningen

Henry Johansson 80 år: Endokrinologi – en modern medicinhistoria

Med anledning av professor emeritus Henry Johanssons 80-årsdag anordnade, i samarbete med Akademiska sjukhuset, Uppsala Medicinhistoriska förening och Uppsala Medicinhistoriska Museum ett symposium om endokrinologins historia.

Ivar Sandström och hans körtlar – en medicinsk framgångssaga
Professor Jörgen Nordenström, Karolinska institutet

Hormoner i folkhemmet: Om endokrinologin, sterilitetsproblemet och befolkningsfrågan
Docent Christer Nordlund, Idéhistoria, Umeå universitet

Något om endokrinkirurgins historia – en tillbakablick
Professor emeritus Henry Johansson
Videoinspelning från föredragen

Medicinhistoriska länkar

Farmacihistoriska Sällskapet

www.medicinhistoriskastockholm.se
http://www.ucl.ac.uk/histmed/publications
http://library.wellcome.ac.uk/
http://www.wellcomecollection.org/
 www.museion.dk

Bli medlem

Bli gärna medlem i den medicinhistoriska föreningen. Detta gör du genom att kontakta skattmästaren Anders Uppfeldt, tel.: 018-150310 eller via e-post anders.uppfeldt@telia.com

Stadgar

Medicinhistoriska föreningens stadgar

Årsavgiften

Årsavgift för medlemskap är 100 kronor. Om du dessutom önskar få Svensk Medicinhistorisk Tidskrift tillkommer ytterligare en avgift på 200 kronor, som inkluderar portokostnader på c:a 50 kronor.