Uppsala Medicinhistoriska förening

Uppsala Medicinhistoriska förening är en sammanslutning för alla med intresse för medicin- och vårdhistoria i vid bemärkelse. Vi anordnar föredrag, utflykter till intressanta historiska platser och sammankomster om olika medicinhistoriska ämnen.

Vanligen hålls fyra föreläsningar per år, två under vår- och två under höstterminen. En av föreläsningarna under hösten är den s.k. Thorénföreläsningen, som anknyter till den medicinska utvecklingen nu och i gången tid. Vi anordnar också en kortare och en längre utflykt varje år. Föreningen ger också ut en lokal Medicinhistorisk årsskrift som distribueras till föreningens medlemmar.

Uppsala Medicinhistoriska förening bildades 1984 och är en av huvudmännen i Stiftelsen för det Medicinhistoriska museet.

Föreningens program

Kontakt och medlemskap

Årsskriften


Den nordiska medicinhistoriska kongressen i Uppsala 2017

Den 26:e Nordiska medicinhistoriska kongressen (NMHC) hölls i Uppsala 31 maj-3 juni 2017. Deltagare kom från Norge, Danmark, Island, Finland, Sverige, Estland, Lettland, Polen, Spanien och Argentina.

Här har vi samlat abstracts från kongressen 

Carl von Linné hälsar kongressbesökare välkomna till Linnéträdgården
Läkaren och botanisten Carl von Linné hälsade kongressdeltagarna välkomna när de samlades i Linnéträdgården på Svartbäcksgatan i Uppsala: Eva Ahlsten