Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift

Sedan 2008 ger Uppsala Medicinhistoriska förening ut en årlig lokal årsskrift som distribueras till föreningens medlemmar. I årsskriften finns information om föreningens och Medicinhistoriska museets verksamhet, men även artiklar och recensioner av böcker inom det medicinhistoriska området.

Man kan också beställa enstaka årgångar för 150 kr+porto. Kontakta oss på umfuppsala@gmail.com.

Nedan kan du också ladda ned årgångar som pdf-filer.


Redaktion och textbidrag

Redaktionsskommittén för årsskriften, under ledning av Jan Stålhammar, utgörs även av Lars-Erik Appelgren, Bertil Karlmark och Krister Östlund.

Vill du bidra med en text till nästa årsskrift? Kontakta Jan Stålhammar på jan.stalhammar@pubcare.uu.se för författaranvisningar. 

Deadline för manus är 15 november, men kan tidigareläggas om antalet manus överstiger de som får plats i kommande årsskrift.

Årsskrifter 2008-

Här kan du ladda ned årsskrifterna i PDF-format.

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2022

Uppsala läkareförenings tidiga historia 2022

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2021

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2020

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2019

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2018

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2017

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2016

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2015

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2014

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2013

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2012

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2011

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2010

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2009

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2008

Föreläsningsserie museet 2012