Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift

Sedan 2008 ger Uppsala Medicinhistoriska förening ut en årlig lokal årsskrift som distribueras till föreningens medlemmar. I årsskriften finns information om föreningens och Medicinhistoriska museets verksamhet, men även artiklar och recensioner av böcker inom det medicinhistoriska området.

Man kan också beställa årgångar genom att betala in 150 kr på föreningens plusgirokonto: 487 44 20-5. Uppge Årsskrift samt vilket år på talongen/motsv.

Nedan kan du också ladda ned årgångar som pdf-filer.


Redaktion och textbidrag

Redaktionsskommittén för årsskriften, under ledning av Bertil Karlmark, utgörs även av Lars-Erik Appelgren och Bengt Simonsson som gärna tar emot texter för kommande årsskrift. Bidraget ska nå Bertil, helst i digital form och gärna med någon bild, senast 15 november: bk@mgu.se

Material i pappersform kan sändas till Bertil Karlmark, Balders väg 7A, 75440 Uppsala.

Nedladdningsbara årsskrifter 2008-2020

Här kan du ladda ned de hittills utgivna årsskrifterna i PDF-format.

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2020

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2019

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2018

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2017

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2016

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2015

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2014

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2013

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2012

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2011

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2010

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2009

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2008

Föreläsningsserie museet 2012