Föreläsningsprogram 2022

Onsdag 27 april kl. 18.00

Åsa Andersson

Sjuksköterskerollen – från kall till profession

Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset ing. 70 

Föreläsningen kommer att handla om två av de sjuksköterskor som var förgrundsgestalter för utvecklingen av sjuksköterskeyrket i Sverige och deras organisering. Deras strategier skilde sig åt och kan skildras som en utveckling från kall till profession.
 

Bertha Wellin var en av grundarna till Svensk sjuksköterskeförening 1910 och dess ordförande 1914–1933. Hon spelade stor roll för att sjuksköterskorna skulle få en enhetlig utbildning och för yrkets utveckling. Samtidigt var hon helt emot fackliga krav från föreningens medlemmar och hon avgick därför 1933 då föreningen ombildades till fackförening. Bertha Wellin invaldes som en av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag 1921.

Gerda Höjer var ordförande i Svensk sjuksköterskeförening 1945–1960. Hon arbetade aktivt med såväl sjuksköterskornas utbildning och yrkets utveckling. En kraftfull facklig ledare som lyckades höja sjuksköterskornas löner. Hon var också ordförande i sjuksköterskornas världsorganisation 1947–1953. Även Gerda Höjer blev riksdagsledamot 1948.

Åsa Andersson är leg. sjuksköterska och med. lic. Hon har arbetat med vård av äldre och som strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening och har ett stort intresse för sjuksköterskornas historia. Åsa är medförfattare till böckerna Kamp & kamratskap Sveriges Sjuksköterskeelevers förbund 1946-1986 och Sjuksköterska – Ett jobb för livet.


Flyttad föreläsning – nytt datum kommer

Helge Rask Anderssen

Om hörselhjälpmedlens historia – från hörlur till cochlea-implantat

Plats: mer info kommer.Inspelade föreläsningar

Här finns länkar till inspelade föreläsningar för dig som inte har möjlighet att delta på plats och vill titta efteråt. Du hittar föreläsningarna och andra filmer på Youtubekanalen Medicinhistoriska museet i Uppsala, direktlänk till kanalen: https://youtu.be/qwwwRvZG0fU


Mars 2022 | Lars Thoréns högtidsföreläsning 2121, Grönwallsalen

Kerstin Hulter Åsberg: Vårt märkliga Medicinhistoriska museum i Uppsala

Länk: https://youtu.be/TiD8VHl4HSU


Februari 2022, Grönwallsalen

Margareta Larsson: Barnmorska förr och nu – här och där

Länk: https://youtu.be/YcPiXL0IWLg


November 2021, Grönwallsalen

Jan Milbrink: Från elfenben till tantalum - om höftprotesens historia

Länk: https://youtu.be/G-rm8tholyg


Oktober 2021, Grönwallsalen

Eva Åhrén: Hud- och könssjukdomar i vax: Moulager i Stockholms medicinhistoriska museums samlingar 

Länk: https://youtu.be/p6uFC6qmsxU


September 2121, Humanistiska teatern

Thorénföreläsning 2020

Bo Lindberg: Förlossningar som ändrade världen

Länk: https://youtu.be/qwwwRvZG0fU