UMF program våren 2020

Onsdag den 22 januari kl. 18.00

Lars Thorénföreläsning

Eva Nyström

Linnés korrespondens – En spegling av 1700-talets medicinska verklighet

Carl von Linné (1707-1778) upprätthöll från tjugoårsåldern och livet igenom en omfattande korrespondens, något som inte är lika väl känt som hans vetenskapliga verksamhet i övrigt. 

I breven avspeglas Linnés liv och verksamhet från 1728 och nära femtio år framåt, ankomsten till Uppsala, de första landskapsresorna i Sverige, åren i Holland, hemkomsten till Sverige 1738, och därefter Linnés olika roller, från 1741 som etablerad professor i medicin och botanik, författare till en lång rad vetenskapliga arbeten, ledamot av akademier och sällskap, styrelser och kommissioner, handledare och organisatör av vetenskapliga expeditioner, entusiastisk och bekymrad mentor till flera betydande lärjungar, samt vän och rådgivare, därtill make och familjefar. 

Botaniken Linné upptar givetvis en stor del av utrymmet, men i breven avhandlas långtifrån enbart botaniska frågor. Medicinen, eller närmare bestämt frågor som rör livets alla faser, födelse, sjukdom, ålderdom, lidande och död går som en röd tråd genom hela den bevarade korrespondensen. Här blandas stort och smått, Linné korresponderade med flera av tidens mest kända medicinska förgrundsgestalter, både svenskar och utlänningar, klagomål över egna krämpor varvas med dramatiska interiörer från vaknätter med sjuka barn. Mycket av det som vi förknippar med 1700-talets medicin återspeglas därför i breven, alltifrån synen på den medicinska professionen, läkarnas utbildning och karriär till tidens och Linnés egna föreställningar om sjukdomars uppkomst och botande.

Avslutningsvis visas hur korrespondensen presenteras i databasen Alvin och hur man kan söka i den digitala utgåvan. 

Eva Nyström är idé- och lärdomshistoriker och forskningsredaktör vid den digitala utgivningen av Carl von Linnés korrespondens, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. Eva Nyström har publicerat en rad artiklar i tidskrifter och böcker, främst om Linnés korrespondens och där avhandlade ämnen, t. ex. i  Till livs med Linné: Om mat, hälsa och levnadskonst, red. Gunnar Broberg & Gunilla Lindell (2007) men även inom medicinhistoria, t.ex. om medicinska studieresor i Medicin och farmaci 400 år vid Uppsala universitet, red. Kerstin Hulter Åsberg & Krister Östlund (2014) och om Herman Boerhaaves och B. S. Albinus utgåva av Vesalius Opera omnia, i Vesalius: Anatomins mästare, red. Anna Lantz & Krister Östlund (2015).

Ladda ned inbjudan


Onsdag den 19 februari kl. 18.00

Föreläsning av Anna Lantz om Magnus N. Celsius och hans anatomiska gravyrer.


INSTÄLLT! Onsdag den 18 mars kl. 18.00

Årsmöte och föreläsning av Mattias Boström om Sherlock Holmes – Detektiven som diagnostiker.


INSTÄLLT! Onsdag den 1 april kl. 18.00

Britt-Marie Ternestedt om Palliativ vård.


Besked kommer! Fredag den 8 maj

Utflykt till Västerås med besök på Västmanlands museum, Västerås domkyrka och Irsta kyrka.