Bli medlem i Medicinhistoriska föreningen

Bli gärna medlem i Medicinhistoriska föreningen. Detta gör du genom att kontakta matrikelförvaltare Anders Uppfeldt på telefon 0708-36 15 46 eller epost uppfeldtanders42@gmail.com


Årsavgift

Årsavgift för medlemskap är 200 kronor. Som medlem får du inbjudan till olika föredrag och aktiviteter samt den av Uppsala Medicinhistoriska förening utgivna årsskriften.

Om du dessutom önskar få Svensk Medicinhistorisk Tidskrift tillkommer ytterligare en avgift på 200 kronor, som inkluderar portokostnader på c:a 50 kronor.

PlusGiro: 487 44 20-5

Uppsala Medicinhistoriska förenings stadgar

Kontakt Medicinhistoriska föreningen

Ordförande 
Torsten Gordh, 070-624 48 94

torsten.gordh@surgsci.uu.se 

Sekreterare
Urban Josefsson 018-611 26 10, 073-693 72 25
urban.josefsson@surgsci.uu.se 

Skattmästare & redaktör för årsskriften

Bertil Karlmark, 070-522 07 40

bk@mgu.se

Postadress:
Uppsala Medicinhistoriska Förening, c/o Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala