Bli medlem i Medicinhistoriska föreningen

Medicinhistoriska föreningen är en sammanslutning för alla med intresse för medicin- och vårdhistoria i vid bemärkelse. Vi anordnar föredrag, utflykter till intressanta historiska platser och ger ut en innehållsrik årsskrift.

Årsavgiften är 200 kr per år. Som medlem får du inbjudningar till alla föreningens arrangemang och erhåller årsskriften. 

Medlemsskap

För medlemsskap insätts 200 kr på plusgiro 487 44 20-5. Glöm inte att ange namn, adress och e-post.

Om du dessutom även önskar få Svensk Medicinhistorisk Tidskrift tillkommer ytterligare en avgift på 200 kronor, som inkluderar portokostnader på c:a 50 kronor.

Ibland uppstår tekniska problem med textöverföring från inbetalningarna, så för säkerhets skull, meddela gärna dina kontaktuppgifter en extra gång till matrikelförvaltare Anders Uppfeldt på telefon 0708-36 15 46 eller epost uppfeldtanders42@gmail.com

Välkommen till oss!

Uppsala Medicinhistoriska förenings stadgar

Kontakt Medicinhistoriska föreningen

Ordförande 
Torsten Gordh, 070-624 48 94

torsten.gordh@surgsci.uu.se 

Sekreterare
Sekreterare Kerstin Rollman 070 – 469 03 87
kerstin.rollman@gmail.com 

Skattmästare & redaktör för årsskriften

Bertil Karlmark, 070-522 07 40

bk@mgu.se

Postadress:
Uppsala Medicinhistoriska Förening, c/o Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala