TEMA: Vad gör krig med människan?

Bild ur Ari Matikainens dokumentärfilm Krig och Sinnesfrid
Ur Ari Matikainens Krig och sinnesfrid

21 OKTOBER kl 13.30-16.00

Vad gör krig med en människa och hur kan vi hjälpa de drabbade tillbaka till psykiskt välbefinnande? Utifrån den frågan önskar vi er varmt välkomna till en eftermiddag på museet med filmvisning och föredrag om krigets konsekvenser. Föredraget hålls av Isabel Petrini, leg psykolog med mångårig erfarenhet av att möta människor som drabbats av krig och tortyr. Fri entré

13.30-14.40 Filmvisning

Krig och sinnesfrid (2016)

Dokumentär i regi av Ari Matikainen. Filmen handlar om hur man överlever ett krig mentalt. Den belyser hur andra världskriget påverkat människor i Finland – direkt, indirekt, individuellt, kollektivt och över generationer. Modern psykologisk forskning vävs samman med intervjuer, dagböcker och brev. 
Dialog på finska, svensk text.

Se trailer

Läs intervju med regissören Ari Matikainen

Läs mer om filmen

15.00 – 16.00 Föredrag av Isabel Petrini

Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

Leg. psykolog Isabel Petrini har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling av krigsskadade och torterade och pratar utifrån dessa erfarenheter om krigets konsekvenser för människan och hur man kan hjälpa den drabbade tillbaka till ett meningsfullt liv. I krig drabbas många. Inte bara soldaten utan också den civila, inte bara den som har direkta krigsupplevelser utan även de anhöriga till den som upplevt. Vi kan stötta de drabbade vi träffar – genom att vara medmänniskor, genom att våga lyssna och genom att ge hopp.

Isabel Petrini medverkar också i en nyutkommen bok med titeln Krig, tortyr och flykt – Vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa (2017) och som riktar sig till den som möter människor som bär på trauman. 

Läs mer om boken

Museet öppet 13-17. Filmvisningen och föredraget är ett evenemang relaterat till konstutställningen FRAGILE. Utställningen är tillgänglig på svenska och engelska.