Medicin och psykiatri genom tiderna

Medicinhistoriska museet speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På två våningsplan finns instrument, apparater och berättelser från de flesta av läkarvetenskapens specialiteter. Här berättas om apotekens, Akademiska sjukhusets, psykiatrins och sjuksköterskornas historia.

Museet är inrymt i en byggnad från år 1900, i Ulleråkersområdet i Uppsalas södra delar. Ulleråker var vid denna tid ett av Sveriges största psykiatriska sjukhus. Huset byggdes för att inrymma administrationen med samlingssal på bottenplanet och en överläkarvåning på det övre planet. På vindsvåningen fanns också små lägenheter för personal. Arkitekt var Axel Kumlien, som mellan 1874 och 1909 ritade många sjukhus på uppdrag av Medicinalstyrelsen. 

Samlingar

De äldsta delarna av museets samlingar utgörs av kirurgiska instrument från 1600-talet. Det finns också mikroskop från 1700-talet, stetoskop från tidigt 1800-tal, röntgenrör från sent 1800-tal, narkosapparater från 1900-tal och pacemakers från 1950-talet.

Medicinhistoriska museet arbetar kontinuerligt med digitalt tillgängliggörande av samlingarna genom databasen Alvin, där flera kulturarvsinstitutioner är medlemmar.

Upptäck kulturarvet i Alvin (extern länk)

Psykiatrihistoria

På övervåningen visas en utställning om Ulleråkers sjukhus långa historia som går tillbaka till 1811. I utställningen berättas om  behandlingsformer, det dagliga livet för patienter och personal och hur psykisk sjukdom uppfattats och hanterats i samhället genom tiderna. Ett rikt bildmaterial finns från området som länge var en egen stad i staden.

Apoteket

I apoteksrummet skildras farmacins olika grenar, som naturens egna läkemedel och 1500-talets signaturlära. Här berättas om 1700-talsapotekaren, den store kemisten, Carl Wilhelm Scheele och hans upptäckter av flera grundämnen. Pillertrillning visas och kan praktiskt prövas på.

Folkmedicin

På museet finns en stor samling föremål från folkmedicinen. De flesta människor på landsbygden hade inte tillgång till utbildade läkare och hade större förtroende för sina lokala läkekunniga. Folkmedicin var ofta magiska ritualer baserad på folktro, där vissa föremål ansågs ha stor kraft i händerna på botaren. Men den kunde också vara baserad på stor kunskap om medicinalväxter och hur dessa skulle användas.

Sjuksköterskehistoria

Emmy Rappe studerade hos Florence Nightingale i London och var vid hemkomsten Sveriges första utbildade sjuksköteska. Hon började sin anställning vid det nuvarande Akademiska sjukhuset när det öppnades 1867 och drev under några år en sjuksköterskeskola. Hon avslutade sin tjänstgöring som översköterska vid Upsala Centralhospital, sedermera Ulleråkers sjukhus.

Betydelsefulla personer

1700-talsprofessorn Nils Rosén von Rosenstein, barnläkekonstens fader, har också en given plats liksom hans kollega från förra sekelskiftet, kirurgen Karl Gustaf Lennander. Flera nobelpristagare och deras forskning presenteras, bland dessa de två Uppsalaprofessorerna Allvar Gullstrand och Robert Bàràny.

Museets historia

Det psykiatrihistoriska museet blev till 1980, under ledning av Eric Österberg och Bengt Ekblom, och det Medicinhistoriska museet invigdes 1995. Det växte fram ur Lars Thoréns hängivna samlande och hans samarbete med hustrun Ingrid Richter Thorén och Stig Ekström. Thorén var överläkare och professor i kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. På sjukhuset var det allmänt känt att ingen fick slänga bort något innan Lars Thorén tagit en titt på det. Ursprungligen var våningsplanen åtskilda som två separata museer. Sedan 2013 är museerna sammanslagna och för museibesökarna ger det en betydande medicinhistorisk spännvidd som även innefattar själva platsen. 

Ulleråker – ett svårt kulturarv

Den 16 januari sände Vetenskapsradion Historia ett program om Ulleråkers förestående omvandling från nedlagt psykiatriskt sjukhus till modernt bostadsområde. Vad händer med platsens historia i processen, hur kommer vi att kunna minnas och bevara historien när gamla byggnader ersätts med nya? 

I programmet medverkar forskarna Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh samt Medicinhistoriska museets medarbetare Urban Josefsson och Thérèse Toudert.

Till programmet på Sveriges Radio: "Ulleråker – ett svårt kulturarv"