Tidigare utställningar på Medicinhistoriska museet

Att skada och att hjälpa – Krigföring och sjukvård genom historien

Visades maj 2018 - september 2019

Mer om Att skada och att hjälpa


FRAGILE

Konstutställning av Mervi Junkkonen

Visades 2018.09.08 –2018.12.20

Mer om FRAGILE


FRÅN PSYKOMETRI TILL PSYKOTERAPI

Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus

Visades 2017.09.09 – 2018.09.01

Mer om utställningen


STOFF – KONST PÅ MEDICINHISTORISKA

Visades 2017.04.01 –2017.09.03

Medverkande konstnärer: Natasha Dahnberg, Moa Lönn, Helena Laukkanen, Eva Högberg, Katarina Sundqvist Zohari, Cecilia Levy, Maria Lewis

Mer om STOFF


DET OKÄNDA APOTEKET

Sjukhusapoteket vid Akademiska sjukhuset

Visades t o m maj 2018

Mer om Det okända apoteket